Llythyron i Rieni

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg 21.10.20

Please click to open

Llythyr Rhieni A Gofalwyr 21 10 20

File size: 267 KB (PDF File)

 

Llythyr Cynradd Firebreak 21.10.20

Please click to open

Lle Mewn Ysgol 20-21

Please click to open

Lle Mewn Ysgol School Places 20 21

File size: 349 KB (PDF File)

Dyddiadau Tymor yr Hydref 9.10.20

Error loading MacroEngine script (file: AddPdfOrDocFile.cshtml)

 

Canllaw i aelwydydd ynghylch pryd i gael prawf ar gyfer COVID-19 ac am ba hyd y dylid hunanynysu 

 

Please click to open

Pryd I Gael Prawf

File size: 983 KB (PDF File)

 

Gwybodaeth i Rieni ynglyn â phrofi am Covid

Please click to open

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg 11.9.20

Please click to open

Llythyr Gan Y Cyfarwyddwr Addysg 11920

File size: 193 KB (Word File)

 

Llythyr 1- 3.9.20

Please click to open

Letter 1 Llythyr 1

File size: 145 KB (Word File)

 

Medi 2020

Please click to open

END OF YEAR LETTER

File size: 351 KB (Word File)

Trefniant Dosbarth 2020-21

Please click to open

Class Organisation 2020 21

File size: 351 KB (Word File)

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg 10.7.20

Please click to open

Llythyr Rhieni 10 7 20

File size: 215 KB (PDF File)

 

 Llythyr 3 Ail-agor Ysgol

Please click to open

AIL AGOR YR YSGOL LLYTHYR 3

File size: 74 KB (Word File)

 

Pecyn Croeso nôl - Disgyblion a Rhieni

Please click to open

Pecyn Croeso Nôl Disgyblion A Rhieni

File size: 1.1 MB (PDF File)

 

Newid i ddyddiad diwedd tymor

Please click to open

Newid I Ddyddiad Diwedd Tymor

File size: 15 KB (Word File)

 

Pwysig- Rhwydwaith Diabetes Cymru i Blant a Phobl Ifanc 

 

Please click to open

Symptomau Diabetes Math 1

File size: 472 KB ()

 

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg

Please click to open

Llythyr Rhieni 19 06 20

File size: 194 KB (Word File)

 

 

Llythyr 2 Ail-agor Ysgol

Please click to open

LLYTHYR 2 AIL AGOR YSGOL

File size: 20 KB (Word File)

 

 

Llythyr Ail-agor Ysgol

Please click to open

RE OPENING SCHOOL LETTER 1

File size: 145 KB (Word File)

 

 Llythyr gan Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Please click to open

Letter To Parents School Opening

File size: 290 KB (PDF File)

 

 

Operation Encompass

Please click to open

Llythyr Operation Encompass

File size: 221 KB (Word File)

 

 

Diweddariad Cynllun Gwên (Mehefin 2020)

Please click to open

Cynllun Gwen Mehefin2020

File size: 423 KB (PDF File)