Llythyron i Rieni

Dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd ar gyfer y tymor hwn (19.04.21):

Please click to open

INSET DAYS

File size: 143 KB (Word File)

 

Llythyr Dychwelyd i'r Ysgol- Disgyblion CA2

Please click to open

MARCH RETURN TO SCHOOL LETTER KS2

File size: 102 KB (Word File)

 

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT 05.03.21

Please click to open

Llythyr Rhieni Mawrth 5Ed 2021

File size: 196 KB (Word File)

 

Diweddariad Ysgolion Llywodraeth Cymru 22.02.21

Please click to open

WG Announcement Feb 22

File size: 15 KB (Word File)

 

Cyrsiau Cymraeg yn y Cartref

Please click to open

Cymraeg Yn Y Cartref

File size: 313 KB ()

 

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT 11.02.21

Please click to open

Llythyr Rhieni 11 02 2021

File size: 298 KB (PDF File)

 

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT 05.02.21

Please click to open

Llythyr Rieni 05 02 21

File size: 206 KB (PDF File)

 

WYTHNOS IECHYD MEDDWL PLANT 2021

Mae hi'n Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2021 - Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o gyngor, gwybodaeth ac adnoddau Cymraeg i gefnogi'ch plant.

https://www.dropbox.com/sh/h95nbxuckmvjkyp/AAC9lxDQiVQFSrCdpFmfQ_dya?dl=0

 

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT 29.01.21

Please click to open

Rhieni 290121

File size: 194 KB (PDF File)

 

Gwybodaeth Clwb Cwtsh

 Clwb Cwtsh 25121

 

Llythyr i Rieni 15.1.21

Please click to open

Letter 150121

File size: 152 KB (Word File)

 

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT 7.1.21

Please click to open

Llythyr Rhieni 7 1 21

File size: 207 KB (PDF File)

 

 

LLYTHYR PYDd 5.1.21

Please click to open

FSM Letter January 2021

File size: 144 KB (Word File)

 

 

DYSGU AR-LEIN IONAWR 5.1.21

Please click to open

Online Learning January

File size: 145 KB (Word File)

 

 

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT  18.12.20

Please click to open

Llythyr I Rhieni Ionawr 2021 1

File size: 233 KB (PDF File)

 

 

Llythyron Dyddiad Diwedd Cyfnod Hunan-Ynysu (15.12.20)

Year 3 & 4 (Saesneg)

Please click to open

 

Blwyddyn 3 a 4 (Cymraeg), Blwyddyn 5 a 6 (Cymraeg) a phlant perthnasol Clwb Brecwast

Please click to open

 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Mwynhewch ein fideo

 

 

Llythyr Pwysig i Rieni 11.12.20

Please click to open

Llythyr Rhieni Dysgu Cyfunol 111220

File size: 141 KB (Word File)

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant 11.12.20

 

Please click to open

Llythyr Rhieni 11 12 20

File size: 262 KB (PDF File)

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant 3.12.20

Please click to open

Llythyr Rhieni Rhagfyr 3Ydd 2020

File size: 319 KB (PDF File)

 

Llythyr Gorchuddion Wyneb 24.11.20

Please click to open

 

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg 21.10.20

Please click to open

Llythyr Rhieni A Gofalwyr 21 10 20

File size: 267 KB (PDF File)

 

Llythyr Cynradd Firebreak 21.10.20

Please click to open

Lle Mewn Ysgol 20-21

Please click to open

Lle Mewn Ysgol School Places 20 21

File size: 349 KB (PDF File)

Dyddiadau Tymor yr Hydref 9.10.20

Error loading MacroEngine script (file: AddPdfOrDocFile.cshtml)

 

Canllaw i aelwydydd ynghylch pryd i gael prawf ar gyfer COVID-19 ac am ba hyd y dylid hunanynysu 

 

Please click to open

Pryd I Gael Prawf

File size: 983 KB (PDF File)

 

Gwybodaeth i Rieni ynglyn â phrofi am Covid

Please click to open

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg 11.9.20

Please click to open

Llythyr Gan Y Cyfarwyddwr Addysg 11920

File size: 193 KB (Word File)

 

Llythyr 1- 3.9.20

Please click to open

Letter 1 Llythyr 1

File size: 145 KB (Word File)

 

Medi 2020

Please click to open

END OF YEAR LETTER

File size: 351 KB (Word File)

Trefniant Dosbarth 2020-21

Please click to open

Class Organisation 2020 21

File size: 351 KB (Word File)

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg 10.7.20

Please click to open

Llythyr Rhieni 10 7 20

File size: 215 KB (PDF File)

 

 Llythyr 3 Ail-agor Ysgol

Please click to open

AIL AGOR YR YSGOL LLYTHYR 3

File size: 74 KB (Word File)

 

Pecyn Croeso nôl - Disgyblion a Rhieni

Please click to open

Pecyn Croeso Nôl Disgyblion A Rhieni

File size: 1.1 MB (PDF File)

 

Newid i ddyddiad diwedd tymor

Please click to open

Newid I Ddyddiad Diwedd Tymor

File size: 15 KB (Word File)

 

Pwysig- Rhwydwaith Diabetes Cymru i Blant a Phobl Ifanc 

 

Please click to open

Symptomau Diabetes Math 1

File size: 472 KB ()

 

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg

Please click to open

Llythyr Rhieni 19 06 20

File size: 194 KB (Word File)

 

 

Llythyr 2 Ail-agor Ysgol

Please click to open

LLYTHYR 2 AIL AGOR YSGOL

File size: 20 KB (Word File)

 

 

Llythyr Ail-agor Ysgol

Please click to open

RE OPENING SCHOOL LETTER 1

File size: 145 KB (Word File)

 

 Llythyr gan Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Please click to open

Letter To Parents School Opening

File size: 290 KB (PDF File)

 

 

Operation Encompass

Please click to open

Llythyr Operation Encompass

File size: 221 KB (Word File)

 

 

Diweddariad Cynllun Gwên (Mehefin 2020)

Please click to open

Cynllun Gwen Mehefin2020

File size: 423 KB (PDF File)