Mae polisi e- ddiogelwch yr ysgol yn amlinellu pwrpas, natur a rheolaeth defnydd diogel o’r rhyngrhwyd yn yr ysgol a’r cartref. 

Mae e-ddiogelwch yn elfen amlwg o ddysgu ac addysgu dyddiol ac yn cael ei hybu trwy Diwrnodau Defnydd Diogel o’r Rhynghrwyd a Gweithdai E-ddiogelwch / gwybodaeth i rieni.