Ar ddydd Gwener, Chwefror 9fed gwnaethom ni ymuno fel ysgol i gymryd rhan yn nigwyddiad cenedlaethol 'Sign2Sing', trwy ganu cân arbennig o’r enw- 'Reach Out Your Hand' yn ystod ein gwasanaeth. Fe drefnwyd y digwyddiad gan blant a staff ein Huned Adnoddau er mwyn helpu i godi arian i'r elusen 'Sign Health'. Fe wnaethom ni fwynhau dangos ein sgiliau arwyddo. Dyma ddolen i'r fideo ohonom ni ar wefan y 'Guardian'.  

http://www.southwalesguardian.co.uk/news/14257684.Talented_Parcyrhun_kids_show_off_signing_skills_for_charity/