Mae Ysgol Parcyrhun yn cynnal amrywiaeth o glybiau allgyrsiol:

Dydd Mawrth

  • Clwb Clic                 Amser cinio
  • Campau'r Ddraig     3.15yh to 4yh.
  • Clwb Arwyddo             3.15yh to 4yh.

Dydd Mercher

  • Clwb Yr Urdd        3.15yh to 4yh. 
  • Clwb Clebran         3.15yh to 4yh.

Dydd Iau

  • Clwb Coginio       3.15yh to 4yh