Dylid anfon arian cinio, arian ar gyfer ymweliadau addysgol ac ati i’r ysgol mewn amlen wedi’i selio ac wedi’i labelu’n glir ag enw a dosbarth eich plentyn.

 

POLISI CODI TÂL

Gofynnir i rieni dalu, a hynny’n wirfoddol, am y canlynol:
·       ymweliadau addysgol / teithiau ysgol
·       bysiau ar gyfer gweithgareddau chwaraeon a.y.b.
·       ymweliadau gan gwmnïau theatre a siaradwyr / ymwelwyr eraill

·       rhai clybiau (pan fo darparwyr allanol)

 

Heb gefnogaeth ariannol gan rieni, ni fydd yn bosib i rai o’r gweithgareddau hyn ddigwydd! Ni fydd plentyn yn cael ei wahardd rhag cymryd rhan os yw ei rieni’n methu â thalu.  Os oes problem wirioneddol, dylech gysylltu â’r Pennaeth bob amser.