ORIAU’R YSGOL 

Adran y Cyfnod Sylfaen

9:00yb – 11.50yb       12:50yh – 3.00yh

 

Adran Iau

8:50yb-12:00yh      12:50yh – 3:10yh

 

Ceir egwyl fer yn ystod sesiwn y bore a’r prynhawn.

Dylid sicrhau bod y plant yn cyrraedd yr ysgol yn brydlon ar gyfer dechrau’r diwrnod ysgol. Dylai plant yr Adran Iau gyrraedd yr ysgol rhwng 8:40 a 8:50 yb.  Bydd aelodau staff ar ddyletswydd am 8:40 yb.  Dylai plant Adran y Cyfnod Sylfaen gyrraedd yr ysgol rhwng 8:50 a 9:00 yb.  Bydd aelodau staff ar ddyletswydd am 8:50 yb.  Dylid casglu’r plant yn brydlon ar ddiwedd y dydd.