Anogir pob plentyn o’r dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6 i ddarllen yn eang gartref.  Anfonir gwaith cartref adref yn wythnosol yn y Cyfnod Sylfaen a dwy waith yr wythnos yn yr Adran Iau.

 

Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn

·          Anfon ffeiliau darllen adref unwaith yr wythnos (Dydd Gwener).

·          Plant y Derbyn yn derbyn gwaith cartref yn weithiau.

 

Dosbarthiadau Blynyddoedd 1 a 2

·          Anfon ffeiliau darllen adref unwaith yr wythnos (Dydd Gwener).

·          Gwaith cartref unwaith yr wythnos (Dydd Llun).

 

Adran Iau

·        Anfon ffeiliau darllen adref yn ddyddiol, dychwelyd yn ôl i’r ysgol pob dydd.

·        Gwaith cartref Iaith yn cael ei osod ar ddydd Mawrth, dychwelyd yn ôl i’r erbyn dydd Gwener.

·        Gwaith cartref Mathemateg yn cael ei osod ar ddydd Iau, dychwelyd yn ôl i’r erbyn dydd Mawrth. 

 

Byddem yn gwerthfawrogi cefnogaeth rhieni i sicrhau bod gwaith cartref yn cael ei gwbwlhau a’i ddychwelyd yn brydlon.