Caiff y disgyblion y cyfle i gyd- addoli yn ddyddiol.  Mae’r adegau yma yn cynnig cyfle arbennig i gymuned yr ysgol gyfarfod gyda’i gilydd i gydaddoli ac ystyried materion sy’n effeithio ar yr ysgol gyfan, gan gwmpasu pynciau mor amrywiol â bwlio, gwyliau, perthnasaud a phobl enwog.  Mae gan rieni’r hawl i dynnu eu plant yn ôl o’r gwasanaethau neu ran ohonynt a’r gwersi Addysg Grefyddol yn y dosbarth. 

Mae croeso i chi drafod hyn gyda’r Pennaeth.