Rydyn ni’n annog y disgyblion i’w gwisgo bob dydd er mwyn ennyn parch ac agweddau positif tuag at yr ysgol.  Gellir prynu’r wisg o siop Eirllin yn Rhydaman.

 

Merched                            Bechgyn

Sgert / Pinaffor Lwyd                       Trowsus llwyd

Crys Polo Coch neu gwyn                     Crys polo coch neu gwyn     

Crys chwys coch                                  Crys chwys coch

Cardigan goch