Beth yw Hwb / Hwb+?

Dilynwch y ddolen isod i wybod mwy!

https://hwb.gov.wales/canolfan-cymorth/canolfan-cymeradwyo/diogelu-data/caniatad/

Mae Hwb yn cynnal casgliad cenedlaethol o adnoddau digidol i gefnogi dysgu ac addysgu i ddysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru. Enw’r casgliad yw’r Storfa Cynnwys Digidol Genedlaethol. Darperir Hwb dan gontract gan CDSM Interactive Solutions Ltd.

 

Bydd yn bosibl mynd at y Storfa Cynnwys Digidol Genedlaethol trwy wahanol sianeli a bydd yn cynnwys:

·         adnoddau a grëwyd neu a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru a/neu ei asiantau
·         adnoddau dan drwydded neu a brynwyd gan Lywodraeth Cymru
·         adnoddau a gyflenwyd gan ‘ffynonellau y gellir ymddiried ynddynt’
·         adnoddau a grëwyd gan athrawon a dysgwyr.
 

Yn ogystal bydd yn:

·         ymdrin yn gyson â Hawliau Eiddo Deallusol yr holl adnoddau a ddarperir i Hwb, gyda’r dybiaeth y bydd trwyddedau Eiddo Creadigol Cyffredin yn berthnasol

·         cynnig dulliau newydd o ddefnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol mewn ysgolion (i’w cefnogi gan ganllawiau)