IMG 0955 IMG 0956 IMG 0957 IMG 0958

Darperir cinio ysgol yn yr ysgol.  Ar hyn o bryd y gost yw £2.50 y dydd, £12.50 yr wythnos. Dylid talu arian cinio trwy siec neu arian parod yn wythnosol trwy roi amlen ag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei farcio’n glir yn y bocs Arian Cinio yng nghyntedd y Cyfnod Sylfaen.

Rhoddir prydau ysgol am ddim i blant os yw’r rhieni yn derbyn Cymorth Incwm.

Cysylltwch â’r ysgol neu Swyddfa Cinio am Ddim y Sir (01267 224532) am fanylion pellach a ffurflen gais.  Mae cyfleusterau ar gyfer bwyta brechdanau ar gael. 

Gofynnwn yn garedig i chi beidio danfon diodydd ffisi, melys neu diodydd mewn poteli gwydr i’r ysgol.  Dylai bocsys brechdanau fod yn iachus.

 

http://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/preswylwyr/addysg-ac-ysgolion/prydau-ysgol/prydau-ysgol-gynradd/#.V2cAR7srLIU

 

Please click to open

Bwydlengaeaf Wintermenu

File size: 914 KB (PDF File)