Cedwir rhifau ffôn argyfwng yn swyddfa yr ysgol ar gyfer achosion damweiniau a salwch.  Dylid sicrhau eu bod yn cael eu diweddaru.  Anfonir Ffurflen Gyswllt at rieni ar ddechrau bob blwyddyn ysgol i’r perwyl hynny.