Y CORFF LLYWODRAETHU

Cadeiryddes y Llywodraethwyr

Mrs I.Hopkins

Pennaeth

Mrs B. Martin

Awdurdod Lleol

Cyng. P. Cooper

Parch. J. Thomas

Mr P. Harry

Cyng. A. Davies

Aelodau Cymunedol

Cyng. Carol Cadman

Mrs K.Treharne

Mrs J. Roberts

Ms P. Treharne

Rhiant-lywodraethwyr

Mr J Phillips

Mr R Brodrick

Mr N. Donovan

Mrs V. Thomas

Mr J. Davies

Athro-lywodraethwyr

Mrs N. Hallam

Mrs G. Jones

Staff (nad ydynt yn dysgu)

Mrs J. Lewis

 

 

 

Os oes angen cysylltu ag unrhyw aelod o’r Corff Llywodraethu neu os hoffwch edrych ar agenda/ munudau Cyfarfodydd y Corff Llywodraethu cysylltwch â’r ysgol i wneud trefniadau.