Gwybodaeth Bwysig- Hebryngydd Ysgol 22.02.21

Please click to open

Footprint

File size: 1.7 MB ()

Dff HY RS SCP Chwefror 21

File size: 14 KB (Word File)

Cym Covid Scp

File size: 373 KB ()

 

Llythyr Gorchuddion Wyneb 24.11.20

Please click to open

 

Canllaw i aelwydydd ynghylch pryd i gael prawf ar gyfer COVID-19 ac am ba hyd y dylid hunanynysu 

Please click to open

Pryd I Gael Prawf

File size: 983 KB (PDF File)

 

Gwybodaeth i Rieni ynglyn â phrofi am Covid

Please click to open

 

 Gwersi Cymraeg

Please click to open

Clwb Cwtsh

File size: 2.6 MB (Word File)