Mae Ysgol Parcyrhun yn rhan o gynllun Ysgolion Iach Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae'r prosiect yn rhan o 'Fenter Sefydliadau Iechyd y Byd Rhwydwaith Ewropeaidd Ysgolion Iach.’

Ein nod yma yn Ysgol Parcyrhun yw helpu plant tyfu i fod yn iach, ddiogel, gyfrifol ac i fod yn ddinasyddion gweithredol ein cymuned a'r byd ehangach.

Mae yna saith pwnc iechyd gwahanol yr ydym ni fel ysgol yn mynd i'r afael â nhw.

Rydym yn edrych ar 7 ardal:

  • Hylendid
  • Bwyd a ffitrwydd
  • Diogelwch
  • Sylweddau
  • Datblygiad Personol a Chydberthynas
  • Amgylchedd
  • Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol

 

Welsh Network of Healthy School Schemes (WNHSS)